Oppstartskonferansen “Høyere opp i Verdikjeden”

Biotech

18

Mar

2019

Location: Scandic Alta

Løkkeveien 61 Alta

12:00

HOLDT AV DATOENE!

 

Det er oppstartskonferansen for leverandørutviklingsprosjektet «Høyere opp i verdikjeden» som fokuserer på sjømat og reiseliv med tilstøtende næringer. 

Programmet vil gå fra lunsj-til-lunsj, med oppstart kl.12.00 den 18.mars på Scandic Alta.