Verdiskaping fra marin biomasse, 8 – 9 april 2019

Eivind Reibo

08

Apr

2019

Location: Thon Hotell Alta

Labyrinten 6 Alta

11:00 - 14:00

Alta, Thon Hotell

8 april kl. 11:00 – 9. april kl. 14:00

Havet er kilde til liv – og til lokal verdiskaping dersom vi utnytter de biomarine råstoffene på en god måte.
Biomarine næringer har stort potensiale i Nord-Norge.

Forum for biomarine næringer har i år fokus på verdikjeder for mange typer marin biomasse, gjennom innlegg, dialog og konkrete utviklingsprosjekt. Vi samler fagfolk og bedrifter til utveksling av kunnskap og erfaringer og dialog om hva bedriftene behøver for å komme videre. Vi følger verdikjeden fra havet til kunden, og fra råvare til foredlet produkt.

Programmet finner du her

Priser

 

Påmeldingsfrist: 07.04.2019 11:00