Verdiskaping fra marin biomasse

Ernst Kloosterman

08

APR

2019

Location: Thon Hotell Alta

Labyrinten 6 Alta

Kl 10:00 - 13:00

Hold av datoene for vårens viktigste møteplass for biomarine næringer i Troms og Finnmark !

 

Biomarine næringer har stort potensiale i Nord-Norge. 8. og 9. april samler vi fagfolk og bedrifter til utveksling av kunnskap og erfaringer og dialog om hva bedriftene behøver for å komme videre. Vi følger verdikjeden fra havet til kunden, og fra råvare til foredlet produkt. Programmet ferdigstilles snart; ta gjerne kontakt for å få det direkte tilsendt: post@kporigo.no