Peter F. Hjort-seminaret

Biotech

21

Mar

2019

Location: UiT – The Arctic University of Norway

Hansine Hansens veg 18 Tromsø

9:00 - 16:00

Infrastruktur – hvordan skape gode rammer for verdiskaping og utvikling.

Målet er å styrke verdiskapingen i nord gjennom økt samhandling mellom privat næringsliv og det offentlige og fagmiljøene ved UiT.