Peter F. Hjort-seminaret 2018

Biotech

21

Mar

2018

Location: UiT – The Arctic University of Norway

Hansine Hansens veg 18 Tromsø

8:00 - 21:00

For fjerde gang inviterer UiT Norges arktiske universitet til et dagsseminar der nordnorsk arbeids- og næringsliv og fagmiljøene ved UiT møtes for kunnskapsutveksling, nettverksbygging og samarbeid.

Peter F. Hjort-seminaret handler om å se muligheter for samarbeid og hvordan vi i felleskap kan bidra til verdiskaping og innovasjon i landsdelen. I anledning 50 års-jubileet til universitetet i 2018 starter årets seminar i plenum med et tilbakeblikk på universitetets rolle i Nord-Norge. Seminaret fortsetter med kunnskapsutveksling og dialog om sentrale utfordringer der næringslivet, offentlig sektor og universitetet bør jobbe tettere sammen i årene fremover.

Også i år er seminaret delt inn i flere arbeidsområder, og du kan velge hvilken du vil delta på:

− Sjømatnæringens omdømme
− Skole, universitet og partnerskap
− Et varmere Arktis: konsekvenser for næringsliv, forskning og utdanning
− Nye teknologier: digitalisering og intelligent produksjon
− Helse og velferd: varsel om en mulig krise – har vi løsningene?
− Et nytt Nord-Norge: hvordan håndtere grunnleggende endringsprosesser?

Vi håper du vil bidra i erfaringsutvekslingen og diskusjonene, og slik være med på å være en drivkraft i nord på tvers av sektorer, bransjer og fagområder.

Peter F. Hjort-seminaret finner sted på UiT, Teorifagbygget hus 1, i Tromsø onsdag 21. mars.