Norwegian Innovation Clusters – Innspillskonferanse, Tromsø

Biotech

16

Feb

2018

Location: LINKEN Møtesenter Tromsø

Sykehusvegen 21 Tromsø

10:30 - 15:30

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA og Troms fylkeskommune har gleden av å invitere deg til innspillkonferanse knyttet til videreutvikling av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Klyngeprogrammet skal videreutvikles
Klyngeprogrammet er evaluert, og i tillegg ønsker vi innspill fra alle klyngenes interessenter og samarbeidspartnere i den videre prosessen.

Klyngenes regionale rolle
Det er ulike forutsetninger og utfordringer i ulike deler av landet, og klyngeprogrammet må være relevant for alle. I dette møtet gir vi i Troms våre innspill til veien videre.

Program
Dagen deles i fire hovedtema. Hvert tema starter med korte innledninger og avsluttes med diskusjoner i grupper og i plenum.

Evaluering av klynger og klyngeprogrammet
Klynger i en regional setting
Klyngenes erfaring
Klyngeprogrammets utforming

Program

Vi håper du har tid og anledning til å delta. Din stemme er viktig!