Workshop: Økt verdi og økt utnyttelse av restråstof

Eivind Reibo

14

Feb

2018

Location: Øksnes Rådhus

Rådhusgata 21 MYRE

9:00 - 15:00

Hvordan utnytte marine restråstoff på en god måte?

FHF og Fiskeriparken inviterer til workshop.

Avskjær fra fiskerindustrien har potensiale til å kunne benyttes til mange ulike formål både til mennesker og dyr.

I denne workshopen blir ulike forskningsprosjekter som omhandler marint restråstoff som kan gi ernæringsmessige og/eller helsemessige gevinster presentert.

Program