Veikart for sirkulær økonomi i sjømatmatnæringen

Eivind Reibo

25

Oct

2023

Location:

9:00 - 10:30

WEBINAR:

NORCE, Blue Planet, Biotech North og Land møter hav inviterer til webinar onsdag 25. oktober kl 0900 for å presentere Veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen.

I 2023 har Biotech North og Land møter Hav vært en del av prosjektet SirkSjø, ledet av NORCE. Prosjektet var finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og har hatt som mål å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av sirkulær økonomi i sjømatnæringen. Formålet var å levere en grundig kartlegging av status, kunnskapsbehov, muligheter og utfordringer som skal bidra til at næringen når forventningene om bedre ressursutnyttelse og redusere negative miljøeffekter. Prosjektet er gjennomført av en tverrfaglig gruppe av forskere i nært samarbeid med engasjerte prosjektpartnere fra sjømatregionene Tromsø, Stavanger og Bergen, en bredt faglig sammensatt referansegruppe og i tett kontakt med aktører fra hele verdikjeden.

Veikartet presenterer dagens status, kunnskapsbehov, muligheter og utfordringer som skal bidra til at næringen når forventningene om bedre ressursutnyttelse og reduksjon av negative miljøeffekter.

Hvordan kan vi sikre bedre ressursutnyttelse?
Hva skal til for at sirkulære løsninger blir lønnsomt?
Hvilke insentiver finnes?

I webinaret vil vi få høre fra ulike bedrifter og hvordan de jobber for bedre ressursutnyttelse og flere sirkulære løsninger:

  • Hanne Digre leder bærekraftsarbeidet i ScaleAQ. Hun vil snakke om sirkulære løsninger for plastutstyr til havbruksnæringen.
  • Edgar Skjervold, konsernsjef i Nutrimar, ønsker å bidra til at verdiskapningen fra havet blir grønn. Han ser viktigheten av å bygge organisasjoner har inkluderer bærekraft i alt de gjør.
  • Til slutt vil veikartet bli presentert ved NORCE og partnere.

Påmelding: https://tinyurl.com/4akf7apr
Zoom-lenke blir tilsendt i forkant av webinaret.

Hva er status og hva skal til for å få til overgangen til flere sirkulære verdikjeder i fiskeri og havbruk? Kan vi utnytte bio-ressursene våre bedre? Kan vi få til bedre forretningsmodeller for utstyret som brukes, slik at det varer lengre og blir brukt mer? Kan vi gjøre hele næringen naturpositiv?

 

Les mer om prosjektet her.