Webinar – Aktuelle FoU virkemidler i Troms og Finnmark.

Eivind Reibo

13

Oct

2023

Location:

11:00 - 12:00

Troms & Finnmark fylkeskommune og Forskningsrådet  inviterer vi til lunsjwebinar fredag 13. oktober, kl 11-12.  De tar sikte på regelmessige webinarer, og disse møteplassene er tenkt som en uformell arena hvor man kan få informasjon om ulike tema og virkemidler.

I dette webinaret får du informasjon om FORRREGION og RFF Arktis

Webinaret gjennomføres fredag 13. oktober, kl 11:00 – 12:00. 

Agenda:

  • Kort introduksjon og velkommen
  • FORREGION Arktis, informasjon om status i prosjektet og aktuelle utlysninger i 2023 og 2024
  • Regionalt forskningsfond Arktis, planer og utlysninger for 2023 og 2024
  • Diskusjon, innspill, oppsummering
    • Øvrig samarbeid, hvordan kan vi fra VMA bidra, utover finansiering
    • Møteform og tema for kommende lunsjwebinar

Lenke til påmelding finner du her: Lunsjwebinar om aktuelle FoU virkemidler i Troms og Finnmark (pameldingssystem.no)

Teams lenke sendes ut til påmeldte deltagere dagen før webinaret.Vi håper på deltagelse fra både enkeltbedrifter, innovasjonsselskaper, offentlige aktører, klynger, forskningsmiljøer, og andre som kan ha interesse av å få en slik oppdatering.