Trykktanken Marine Råstoff

Eivind Reibo

09

Apr

2021

Location:

9:00 - 10:00

Velkommen til lansering av KLP Trykktanken Marine Råstoff – årets mulighet til å realisere din forretningsidé!
Har du en idé, et utviklingsprosjekt i din etablerte bedrift, en uløst problemstilling eller en tanke om noe som kan løses på en bedre måte i din bransje eller ditt selskap?
Da bør du sjekke ut KLP Trykktanken Marine Råstoff, og melde deg på lanseringen fredag 9. april kl 09.00 for mer informasjon om programmet, hvordan det kommer til å løfte din forretningsidé, og hvordan du melder deg på!
KLP Trykktanken er en intensiv utviklings prosess hvor din forretningsidé får et betydelig løft mot kommersialisering, i form av påkobling av ressurser innenfor forretningsutvikling, kapital, teknologi og kunder.
Temaet er Marine Råstoff, og vi er på jakt etter forretningsmuligheter med mål om en økt utnyttelse og verdiskapning av dette. Det kan være både fra marine restråstoff, nye marine ressurser som alger og mesopelagisk/lavtrofisk og øvrig marin bioprospektering etter nye aktive molekyler.
Fellesnevneren er at potensialet er stort, skalerbart og gjerne innebærer en form for teknologi! Ideer rekrutteres fra både gründermiljø og etablert næringsliv, og alle type bedrifter og idéhavere oppfordres til å søke om deltakelse!
KLP Trykktanken – Marine Råstoff gjennomføres i samarbeid mellom CoFounder, Biotech North og SINTEF.
Les mer om samarbeidet mellom Biotech North og CoFounder og konseptet Trykktanken her.