WebiMar; Innføring i ny veileder om kosttilskudd

Eivind Reibo

03

May

2023

Location:

9:00 - 10:30

Mattilsynet kom i februar 2023 med en ny veileder om kosttilskudd. I dette WebiMaret har vi med oss Mattilsynet for å snakke om veilederen og sette søkelys på regelverket som ligger til grunn for den.

Regelverket for kosttilskudd kan være krevende og omfattende å sette seg inn i og forstå, og i dette frokostwebinaret inviterer vi inn Mattilsynet for å snakke om deres nye veileder om kosttilskudd.

Veilederen er utarbeidet av Mattilsynet og er et nyttig verktøy for de bedriftene som vil utvikle, produsere, importere, omsette, merke og markedsføre kosttilskudd. Hensikten med veilederen er å presentere regelverket, hvordan det skal forstås og hvordan det skal etterleves. Veilederen erstatter ikke regelverket, men skal bidra til å forklare det. Det er derfor nødvendig å sette seg inn i regelverksteksten, slik at regelverk og veileder kan leses sammen.

Dere finner veilederen her:

KOSTTILSKUDD (mattilsynet.no)

I dette webinaret vil Anne-Mette Wigdahl Østeraas fra Mattilsynet presentere veilederen og hensikten med den. Vi vil komme inn på tema som blant annet handler om merking og markedsføring av produkter, hvilket ansvar man har som produsent og hvordan nye prosesseringsmetoder kan virke inn. Anne-Mette jobber som inspektør ved Mattilsynet og i 2020 ledet hun et nasjonalt tilsynsprosjekt som handlet om ulovlige påstander om kosttilskudd.

Målgruppen for webinaret er bedrifter og ansatte som ønsker påfyll om regelverket knyttet til kosttilskudd.

WebiMarserien er et samarbeid mellom Biotech North, NCE Blue Legasea og Codcluster.

Påmelding gjøres vi hjemmesiden til Blue Legasea og du får tilsendt link og kalenderpåminnelse.