WebiMar; Connecting the data – Traceability within the value chain

Eivind Reibo

19

Apr

2023

Location:

10:00 - 11:00

Vi fortsetter vår webinarserie om sertifiseringer og setter denne gang søkelyset på sporbarhet i verdikjeden. God sporbarhet er essensielt i dagens marked og bidrar til transparens for kunder og konsumenter.

Vi får besøk av Marin Trust og Orivo for å snakke om sporbarhet i verdikjeden. I dette webinaret vil vi grave dypere i hvordan data kan brukes til å få bedre åpenhet og sporbarhet i verdikjedene. Konsumentene og kundene er i stadig større grad opptatt av å vite hvor varene kommer fra og at opplysningene som gis er korrekte. Marine verdikjeder er komplekse og sammensatte, og desto viktigere er det å gjøre det enkelt for kunder å kunne spore varene for å skape tillit til at dette er produkter som kommer fra bærekraftige verdikjeder.

Marin Trust er er sertifiseringsprogram som er dedikert til bedrifter som produserer og selger marine ingredienser. I dette webinaret vil vi lære mer om hvordan Marin Trust jobber for å bidra til god sporing gjennom hele verdikjeden fra råstoff til marked.

De vil blant annet presentere et case de har jobbet med for å utvikle digitale løsninger for sporbarhet.

Orivo utvikler og tilbyr testing og sertifisering av opprinnelse gjennom sin unike løsning. De vil dele av sin markedskompetanse og øke din forståelse av hvorfor det er viktig å jobbe med evidensbasert åpenhet i verdikjedene.

Målgruppen for webinaret er bedrifter som ønsker å lære mer om sporbarhet i verdikjeden. Webinaret vil passe for ledere og alle andre som er involvert i salg, innkjøp, sporbarhet og kvalitetssikring.

I studio får vi besøk av Svein Erik Haugmo fra Orivo mens Francisco Aldon fra Marin Trust blir med oss via Teams fra London. Begge har lang erfaring med sporbarhetsarbeid og vil dele av sine tanker om hvordan sporing kan se ut i fremtiden.

WebiMar arrangeres som et samarbeid mellom Biotech North, NCE Blue Legasea og Cod Cluster.

Påmelding gjøres nederst på denne siden og du får tilsendt link i forkant av møtet.