Årsmøte Biotech North 2023

Line Kjelstrup

27

Mar

2023

Location: Kystens Hus

Stortorget 1A Tromsø

14:00 - 16:00

Innkalling og sakspapirer til årsmøte er sendt til hovedkontakten hos medlemsbedriften/organisasjonen. Ønsker du å få tilsendt sakspapirer så ta kontakt med Line@biotechnorth.no

Det formelle årsmøtet blir mellom 14:-00-15:00. Flere fra bedriften/organisasjonen er velkommen til å delta.

Mellom 15:00 og 16:00 vil dere få møte to av våre nyeste medlemmer: Rå Biopark og KinSea Lead Discovery. Denne delen er selvsagt også åpen for alle medlemmer.

Etter kl 16:00 vil nok noen fortsette en uformell prat på Skirri.

Tid: Mandag 27.03.2022, kl. 14:00-15:00 (Faglig program fra 15:00-16:00)
Sted: Tromsø, Kystens Hus. Med mulighet for å koble seg på Teams

SAKSLISTE:
01 – 2023 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
02 – 2023 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
03 – 2023 Årsmelding for 2022 for foreningen Biotech North
04 – 2023 Fastsettelse av årskontingent
05 – 2023 Endringer i foreningens vedtekter
06 – 2023 Valg av styre i foreningen Biotech North
07 – 2023 Valg av valgkomité til styret i Biotech North
08 – 2023 Orientering om strategi og planer for 2023

Sakspapirer er sendt hovedkontakt hos våre medlemmer. Ta kontakt om du ønsker sakspapirer.

Påmelding eller spørsmål sendes til klyngeleder Line Kjelstrup