Webimar. Laks- ikke bare sashimi, men også lukusvesker og jerntilskudd

Eivind Reibo

08

Sep

2021

Location:

13:30 - 15:00

I samarbeid med Nofima presenterer de tre klyngene Biotech North, Cod Cluster og NCE Blue Legasea høstens andre Webimar.

Tema er utnyttelse av restråstoff fra havbruksnæringen.

Det er økende fokus på bærekraftig bruk av ressurser og dette er et satsningsområde også i fiskeri- og havbruksnæringen. I dag utnyttes så mye som 93 % av restråstoffet fra havbruk av laks, der det meste går til ensilasje og produksjon av fiskemel og olje. Den største andelen av restråstoffet som ikke brukes er blod fra slakting. Forsker Runar Gjerp Solstad fra Nofima skal fortelle om spennende forskning som pågår for å utnytte blodet fra slaktelinjen som kosttilskudd.

I tillegg til de tradisjonelle bruksområdene kan restråstoff fra laks brukes til andre spennende ting. Norskin er en bedrift bearbeider lakseskinn på en slik måte at det kan gå til produksjon av skinnprodukter. CEO Michal Meyer Nilssen fra Norskin skal fortelle mer om dette.

Laksenæringen bruker også store mengder av rensefisken rognkjeks som ikke-kjemisk middel til bekjempelse av lakselus. Men hva brukes rensefisken til når den er ferdig som lusespiser? Forsker Gøril Voldnes fra Nofima forteller om prosjektet som ser på bærekraftig etterbruk av rensefisk.

Dette er eksempler på noe av den spennende og nyskapende forskningen og produktutviklingen som skjer for å kunne utnytte alt råstoffet fra havbruksnæringen. Men finnes det et marked for alle disse produktene? Forsker Ingelinn Eskildsen Pleym fra Nofima forteller mer om utfordringer knyttet til å finne attraktive markeder fra marine ingredienser.

Innledere:

Michal Meyer Nilssen, 29 år, tobarnsfar, grunnlegger og daglig leder i Norskin Materials AS i Salten. Bachelor i økonom og ledelse med profilering i internasjonal entreprenørskap.

Gøril Voldnes, 46 år fra Tromsø. Doktorgrad i internasjonal handel fra 2015. Arbeider som forsker ved Nofima ved avdeling Markedsforskning, hvor hun har vært siden 2004. Arbeider mye med kjøper-selger relasjoner, bærekraft og markedsorientering av sjømatressursene gjennom hele verdikjeden, fra fangst til salg ute i markedene.

Runar Gjerp Solstad. Forsker hos Nofima i gruppen marin bioteknologi med hovedfokus på utnyttelse av marint restråstoff fra fiskeri- og havbruksnæringen. Har en PhD fra UiT som handlet om bioprospektering av marine evertebrater etter antimikrobielle peptider.

Ingelinn E Pleym jobber som forsker ved avdeling for Markedsforskning i Nofima. Hun har vært og er involvert i flere prosjekter på marine ingredienser og andre nye produkter fra havet. «Markedet – den største utfordringen?»

Trykk her for påmelding, også får du tilsendt link til Webimaret som kjøres via Zoom