Workshop – hvordan bli god å skrive kapittelet om IMPACT

Line Kjelstrup

25

Aug

2021

Location: LINKEN Møtesenter Tromsø

Sykehusvegen 21 Tromsø

12:00 - 15:00

Biotech North, i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til et miniseminar/workshop med Joe Gorman fra SINTEF. 

I søknader til forskningsprosjekt stilles det i dag flere og flere krav til kapittelet om impact. Det er et kapittel som setter søkelys på bærekraft og hvilke effekter ditt prosjekt gir til samfunnet og miljøet rundt etter at prosjektet ditt er ferdig. I forbindelse med dette har vi henta inn en ekspert på dette kapittelet for søknader til Horisont Europa, Joe Gorman fra SINTEF.

Gorman er en anerkjent og populær seminarleder, og i dette seminaret ønsker han å få fram:

  • Hvordan kan du og din bedrift/prosjekt beskrive “impact” på en overbevisende og troverdig måte?
  • Hva er spørsmålene du og din bedrift/prosjekt trenger å svare på?
  • Har mindre bedrifter en viktig rolle å spille?

Seminaret vil være interaktivt, med vekt på dialog. Og selv om Gorman er ekspert på Horisont Europa vil workshopen absolutt være overførbar til andre generelle forsknings- og innovasjonsutlysninger.

[Presentasjon og dialog vil være på norsk; skriftlig materiale vil være på engelsk].

På grunn av formen på seminaret, vil det være begrenset antall plasser. Påmelding: Send mail til reidun@norinnova.no

Arrangementet er også åpent for ikke-medlemmer av Biotech North.

 

Tid: Onsdag 25.august kl 12:00-15:00. Stående lunsj serveres fra 11.30.

Sted: LINKEN, Innovasjonssenter Tromsø