Line Kjelstrup

Line Kjelstrup

Sitter du eller din bedrift på en idé som vil føre til reell bærekraftig utvikling innen havbruk og marine ressurser? Nå har du sjansen til å realisere ideen!

Grønn innovasjon er det verden trenger for å begrense global oppvarming og sikre mer natur (ref Parisavtalen og FNs naturpanel). Med innovasjonsstipendet Oppdrift skal vårt medlem Bryn Aarflot, i samarbeid med Los & Co og Igaidi hjelpe næringslivet til å ta patent på en grønn fremtid. Stipendet har en verdi på 1 million NOK, og inneholder rådgivning, produkter og tjenester, som vil hjelpe deg godt i gang på veien mot å realisere ideen.

Stipendet

Bryn Aarflot stiller med tekniske og juridiske tjenester innen IP-rettigheter. Det inkluderer:

  • Rådgivningstimer til en verdi av 200 000 kroner. Disse vil kunne brukes på intern patentrådgivning, avtaleutforming, varemerkestrategi, eller noen av de andre tjenestene vi tilbyr.
  • Opptil 100 000 kroner til å dekke offentlige søknadsavgifter ifm. våre tjenester, som typisk løper ved registrering av varemerker, patenter og designrettigheter.

Los & Co stiller med rådgivning og kompetanse innen:

  • Merkevarestrategi
  • Kommunikasjonsstrategi/taktiske kommunikasjon
  • Design/visuell identitet
  • Medierådgivning
  • Verdi 300 000 kroner

Igaidi, som Norges fremste rådgiver innen fremskaffelse av offentlige innovasjonsmidler, bidrar med:

  • Å identifisere mulige offentlige kilder til økonomisk støtte ved å utrede selskapets FoU-aktiviteter i omfang og teknologisk nyvininng.
  • Deretter tilby fullstendig søknadsløp mot valgte virkemidler. Dette kan innebære flere søknader mot nasjonale virkemidler; i hovedsak ordninger administrert av Innovasjon Norge og Forskningsrådet.
  • Verdi 300 000 kroner

Les mer her