Biomar tildelt innovasjonsmidler

Eivind Reibo

Eivind Reibo

BioMar har sammen med industripartnere Aker Biomarine, Pelagia, Norsildmel og forskningspartnere Nofima, Universitetet i Bergen (UiB) og UCLA fått tilslag på Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) med en totalramme på 16 MNOK fordelt på 4 år.
Prosjektet QMAR gjør det mulig for BioMar og partnerne å utvikle råvarer og fôrprodukter basert på bi-produkt fra marine råstoff. I tillegg vil det jobbes med å forstå mekanismene bak de positive effektene av komponenter fra marine råvarer.
Arbeidet vil styrke BioMars arbeid innen bærekraft. Prosjektet vil ha betydning for økt bærekraft hos både fiskeri- og oppdrettsnæringene ved å skape insentiver og løsninger for totalutnyttelse av hele fiskerifangsten.

Industripartnere er Aker Biomarine, Pelagia og Norsildmel, og forskningspartnerne er Nofima, Universitet i Bergen (UiB) og University of California Los Angeles (UCLA).