Biotech North mottok Cluster Management Excellence Bronse sertifikat

Eivind Reibo

Eivind Reibo

Biotech North og 5 andre klynger fra Troms og Finnmark mottok Cluster Management Excellence Bronse sertifikat.

Nok en regional benchmarking gjennomført – 6 klynger fra Troms og Finnmark mottok Cluster Management Excellence Bronse sertifikat og diskuterte forbedringstiltak og videre arbeid med deres Regional Cluster Scorecard og Klyngeforum Arktis. Gratulerer til faciliteringsmiljøene og klyngene Pro Barents​ / Arena Arktisk Vedlikehold, VinterTroms / Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Smart Construction Cluster​, Biotech North, Sjømatklyngen Senja / KUPA – Kunnskapsparken Nord og Seafood Cluster North.