Ny tjeneste for klyngemedlemmer: rådgivende ekspertpanel for søknadsskriving

Eivind Reibo

Eivind Reibo

For å bidra til at medlemmene i større grad får innvilget sine finansieringssøknader hos Forskningsrådet, EU og andre, og innovasjonsaktiviteten i klyngen øker, så etablerer vi nå et rådgivende ekspertpanel for våre medlemmer.

Panelet, som skal bestå av en pool av 10-12 personer med kunnskap og erfaring fra FoU- og innovasjonsprosesser, skal bidra kostnadsfritt til at du og din virksomhet får konkrete innspill på din søknad eller skisse til søknad før den sendes inn. Inntil to personer bidrar på hver søknad.

Følgende eksperter har sagt seg villig til å være en del av poolen:

• Torgeir Hjerde, Kvalvik Blue Bio
• Steinar Paulsen, UiT – Norges Arktiske Universitet
• Eirik Lundblad; Norinnova Technology Transfer
• Asbjørn Lilletun, Norinnova Technology Transfer
• Kjetil Elvevoll, D’Liver
• Jeanette Hammer Andersen, Marbio/UiT – Norges Arktiske Universitet
• Olav Lanes, Arctic Zymes
• Pål Haugen, Recogni
• Ragnhild Dragøy Whitaker, Nofima

Tips oss gjerne om flere gode kandidater som ønsker å sitte i panelet.