Biotech North på Arctic Futures Symposium i Brussel

Eivind Reibo

Eivind Reibo

Jeanette H. Andersen representerer UiT Norges arktiske universitet og Biotech North under Arctic Future Symposium i Brussel.
Nord-Norge er godt representert på årets Arctic Futures Symposium, der Nord-Norges kontor til EU er sterkt involvert i organiseringen.

– Det er veldig viktig at Nord-Norge er synlig overalt der EUs arktiske politikk diskuteres. Men kanskje særlig på Arctic Futures Symposium nettopp fordi det skjer i Brussel, sier Torjus Kleiven Kandal, som er fornøyd med bred nordnorsk deltakelse på arrangementet.

Disse nordnorske stemmene deltar på Brussels største Arktis-seminar.