INVITASJON TIL MEDIA – LAND MØTER HAV KONFERANSE

Eivind Reibo

Eivind Reibo

Vi vil gjøre oppmerksom på konferansen Land møter Hav som arrangeres under Campus Uka i Ålesund 23.09.  (fra kl 12.30-18.00, NMK 7.etasje)

 

Hvordan kan teknologi og digitalisering bidra til raskere tempo i ny blå/grønn verdiskaping?

Hva skjer i Norge i dag på utvikling av blå/grønn bioøkonomi og innovative prosjekter?

 

Det er første gang vi som marint klyngeprosjekt inviterer til å koble blå og grønn næring. Her blir  det foredrag fra industri og forskningsinstitusjoner og vi inviterer til workshop og debatt!

Konferansen er et samarbeid mellom 4 nasjonale klyngeprosjekt innen bioøkonomi; NCE Heidner Biocluster, NCE seafood Innovation Cluster, Biotech North og NCE Blue Legasea

 

Ta kontakt med undertegnede om der er behov for ytterligere informasjon utover vedlagt pressemelding og program, håper å se deg på konferansen! Påmelding og program her

 

Med vennlig hilsen

 

Wenche Uksnøy

Klyngeleder NCE Blue Legasea

ÅKP AS

Borgundvegen 340, 6009 Ålesund,  M: 90015073

ÅKP: Twitter  |  Facebook  |  Linkedin

GCE Blue Maritime: Twitter  |  Facebook  |  Linkedin

NCE BLUE LEGASEA: Twitter  |  Facebook  |  Linkedin

www.aakp.no

www.legasea.no