Årsmøte Foreningen Biotech North

Eivind Reibo

10

Apr

2019

Location: Norinnova Technology Transfer AS

Sykehusveien 23 Tromsø

9:00 - 10:00

Styret kaller inn til ordinær årsmøte i foreningen Biotech North.

 

Tid:      Onsdag 10.04.19, kl. 09:00 – 10:00

Sted:   Styrerommet Norinnova, Siva Innovasjonssenter Tromsø

 

SAKSLISTE:
1 – 2019          Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

2 – 2019          Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

3 – 2019          Årsmelding for 2018 for foreningen Biotech North

4 – 2019          Fastsettelse av årskontingent

5 – 2019          Valg av styre i foreningen Biotech North

6 – 2019          Valg av valgkomité til styret i Biotech North