Klyngesamling – Gode hoder sammen for økt utnyttelse av restråstoff

Biotech

22

Sep

2022

Location: Rødbanken, Festsalen

Storgata 65 Tromsø

11:30 - 18:00

Velkommen til felles klyngesamling «Gode hoder sammen for økt utnyttelse av råstoff» i regi av Cod Cluster og Biotech North 22. september 2022 i Festsalen, Rødbanken i Tromsø.

Vi gleder oss til å samle våre medlemmer og gjester rundt temaet sirkulærøkonomi og økt utnyttelse av restråstoff. Vi har et spesielt fokus på restråstoff fra hvitfisk (vill og oppdrett), men programmet vil være relevant for alle som generelt er opptatt av sirkulærøkonomi og utnyttelse av restråstoff.

Dagen avsluttes med felles middag på en lokal restaurant. Billetter for den faglige samlingen og middag kjøpes her.

Program    torsdag 22. september                                    

11:30    Registrering og kaffe

12:00    Velkommen ved klyngeleder Cod Cluster, Maiken Johnsen og klyngeleder Biotech North, Line Kjelstrup

12:15-13:30       Sesjon 1 – Økt sirkulær økonomi i bionæringene           

I sjømatnæringen er ca.150.000 tonn restråstoffer dokumentert uutnyttet. I tillegg kommer nesten 300.000 tonn slam. Så selv om vi i mange år har hatt stort fokus på 100% utnyttelse av vårt råstoff er det fortsatt et stort mulighetsrom for å øke ressursutnyttelse og ikke minst er det et betydelig potensial for å løfte råstoffet høyere i verdihieriarkiet.  Norge utnytter ikke vårt konkurransefortrinn godt nok og verden går glipp av bærekraftige og grønne løsninger og produkter. Hvordan skal Norge blir et foregangsland i utvikling av en grønn, sirkulær økonomi i bionæringene? Hvordan skal vi sikre en best mulig utnyttelse av restråstoffet fremover? I denne sesjonen blir du bedre kjent med de 8 strategiske grepene som prosjektet BioDigSirk har foreslått i sin rapport som nå er levert NFD, LMD og KLD, samt ReSourcer sitt arbeid med å utvikle en markedsplass for restråstoff som kobler kjøper og selger sammen. Og i gruppediskusjonene er vi spent på å høre hva du mener om disse forslagene og tiltakene.

Innledere: TBA

13:30 – 14:00    PAUSE 

14:00-15:30:      Sesjon 2 Torskeoppdrett – den nye kilden til restråstoff. Men hvor mye og til hva?

Det satses for tredje gang på oppdrett av torsk i Norge, og mye ligger til rette for at vi skal lykkes denne gangen. En ny oversikt viser at det foreligger planer om en oppskalering fra nåværende produksjon på 1 800 tonn til 135 000 tonn i 2025. For å sikre økonomi og bærekraft i denne satsingen må 100% av fisken utnyttes med høyest mulig verdiskaping. Også restråstoffet. Men hva er planene for dette? Hvor stort volum av restråstoff blir igjen i Norge? Hvilke produkter bør en satse på og hvor i landet bør en bygge opp prosesseringskapasitet? Hvordan kan vi rigge for best mulig bruk av restråstoffet i takt med skalering i produksjonsvolumene? Biotech North og Cod Cluster har igangsatt et prosjekt «Restråstoff fra torskeoppdrett» hvor vi stiller disse spørsmålene og vil i denne sesjonen få statusrapport fra torskeoppdretterne og brukere av restråstoff fra torsk, samt diskutere noen av problemstillingene i gruppediskusjoner.

Innledere: TBA

15:30 – 16:15    PAUSE                                                          

16:15:17:45       Sesjon 3 – Teknologi og infrastruktur for prosessering av restråstoff        

For å nå målet om at mer av restråstoffet skal kunne benyttes høyere opp i verdikjeden, må riktig teknologi og god infrastruktur være på plass. «Food first» krever både at kvaliteten blir ivaretatt og at de ulike fraksjonene lett kan sorteres og distribueres. Hvor er vi i dag? Hva trenger vi for å komme viktige steg videre? I denne sesjonen skal produsenter og utviklere presentere allerede tilgjengelig infrastruktur, nye løsninger og løsninger under utvikling. Også her avslutter vi med gruppediskusjon rundt tema.

Innledere: TBA

17:45 – 18:00                  Oppsummering og avslutning

19:00 – ….                        Middag Nordis Restaurant, Havneterminalen