Webinar: Hvordan utvikler vi en grønn, sirkulær bionæring?

Line Kjelstrup

17

Jun

2022

Location:

9:00 - 10:00

Hvordan skal Norge blir et foregangsland i utvikling av en grønn, sirkulær økonomi i bionæringene? Hva skal til?

Dette er blant spørsmålene som utredes i prosjektet BioDigSirk. Vi har undersøkt hvordan sidestrømmer og restråstoff anvendes og dokumenteres i dag. Det vi har avdekket er at der er store uutnyttede potensialer innenfor enkelte sektorer, men der er også barrierer. 

Vi foreslår flere strategiske grep for å øke sirkulariteten i våre bionæringer, både innen landbruk, havbruk, fiskeri og skogbruk finnes det store muligheter for økt verdiskaping. 

Vi vil gjerne høre hvordan disse strategiske grepene stemmer overens med din drift og de utfordringene dere opplever i dag. 

Innledere:

Edvard Pedersen, prosjekteier for BioDigSirk

Torstein Kongshem, prosjektleder i BioDigSirk

Presentasjon: 

Anders Waage Nilsen, produktsjef ReSourcer

Elise Sæle Dahle, prosjektutvikler «Land møter hav» NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue legasea, BiotechNorth

 

Prosjektet er igangsatt av Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet, og koordinert av Brønnøysundregisterne.

 

Påmeldingslenke:

https://www.eventbrite.com/e/hvordan-utvikler-vi-en-grnn-sirkulr-bionring-tickets-353732061117