Nærings ph.d. – Søkerseminar

Admin

13

Feb

2024

Location:

10:00 - 11:00

Forskingsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordninga og Offentlig sektor-ph.d.-ordninga bidra til å auke innovasjonsevna, forskingsinnsatsen og den langsiktige kompetansebygginga i privat næringsliv og offentleg sektor gjennom rekruttering av doktorgradskandidatar.

Ordninga skal også bidra til tettare samspel mellom privat næringsliv og offentleg sektor og forskingsorganisasjonar, noko som er viktig for å styrkje kunnskapsoverføringa frå forskinga til samfunnet.

Program:

10:00 Forskningsrådet presenterer ph.d-ordningene + spørsmål og svar

10:40 Presentasjon av et Nærings-ph.d prosjekt

10:50 Presentasjon fra NTNU Gjøvik