Biotech North representert i Arctic Economic Council arbeidsgruppe

Line Kjelstrup

Line Kjelstrup
Line Kjelstrup er tatt opp som medlem i arbeidsgruppen «Blue economy working group». Kjelstrup ble nominert av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Hun ser fram til representere Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Landene i Arktis har mange like muligheter og utfordringer og vi kan lære mye av hverandre. For å skape robuste samfunn i nord er vi helt avhengig av å skape arbeidsplasser basert på våre fortrinn blant annet innenfor den blå bioøkonomien. Jeg ser frem til å representere Troms og Finnmark fylkeskommune i AEC og bidra med vår kunnskap, ta tilbake inspirasjon fra andre land i Arktis og bidra til samarbeid for vår region.

Satsning på internasjonal næringsutvikling

Troms og Finnmark fylkeskommune har en pågående satsning på internasjonal næringsutvikling, med fokus på kystregioner i Nord-Atlanteren og det globale Arktis. I Oktober 2020 ble fylkeskommunen tatt opp som medlem i Arktisk Økonomisk Råd (Arctic Economic Council).

Medlemskapet i AEC legger til rette for at fylkeskommunen og næringslivet i Troms og Finnmark får tilgang til en verdifull arena for samarbeid for økt verdiskaping i vår region og i hele Arktis.

– Vi er fornøyd med at vårt biotech-miljø nå blir inkludert i arbeidet til Arktisk Økonomisk Råd. Våre bedrifter og utviklingsmiljø i Troms og Finnmark ligger langt framme og vil nå ytterligere kunne bidra til nye muligheter for forretningsutvikling, både for bedrifter her og i andre land som er med i Arktisk Økonomisk Råd, sier Nils Arne Johnsen, næringssjef i fylkeskommunen.

Nytt medlem til arbeidsgruppe i Arktisk Økonomisk Råd (AEC) – Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)