News

Pressemelding – Land møter Hav

Ny unik arena knytter blå og grønn bioøkonomi sammen Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er...
Read More

Biotech North får penger til å jobbe videre med gjenbruk av fiskeavfall

Inovasjonsklyngen Biotech North får midler av fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune. Samarbeid med Vestlandet Biotech North består av næringsaktører innen marin bioteknologi, forsknings- og utviklingsaktører. Klyngen har...
Read More

Calanus AS har gjennomført emisjon på NOK 65 millioner

Selskapet vil investere i industrianlegg for bioraffinering av raudåte Tromsø, 14.06.2018: Calanus AS har gjennomført en emisjon med netto emisjonsproveny på NOK 65 millioner. Selskapet verdsettes til ca. NOK 190 millioner etter...
Read More

Welcome Eurofins to the Biotech North cluster!

Our newest member to the Biotech North cluster is Eurofins, who joined in June 2018: Luften vi puster, maten vi spiser, vannet vi drikker, produktene vi bruker hver dag, medisinen...
Read More

Land møter hav

Ny unik arena knytter blå og grønn bioøkonomi sammen Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi, er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er...
Read More

For aller første gang tilbyr MABIT-programmet 100% prosjektfinansiering av gode forskningsideer

MABIT er et offentlig støttet program, og kan dermed støtte brukerstyrte prosjekter opp til en viss prosent i tråd med statsstøtteregelverket sine retningslinjer for offentlig støtte. MABIT kan nå for...
Read More

Promising results from the Neuroblastoma Phase II vaccine study at Biotec Pharmacon

The ongoing vaccine study with Soluble Beta-Glucan (SBG®) from Biotec Pharmacon (”Biotec”, OSE: BIOTEC) as an oral adjuvant shows very promising treatment effects in children with relapsed high-risk neuroblastoma. The...
Read More

Springfield Nutraceuticals launches Calanus® Oil in the EU

The Novel Food approval of Calanus® Oil has triggered a massive interest from European dietary supplement brand owners. Peter van Hogerhuis, CEO of Springfield Nutraceuticals in The Netherlands was the first in the European...
Read More

Biotech North Yearly Meeting & Member Meeting Recap

Approximately 32 people joined us on April 24th for BTN's Yearly Meeting and Member Meeting at SIVA Innovasjonsenter. It began with a fresh salmon lunch and was followed by the...
Read More

Økt foredling av sjømat og restråstoff i Norge – en analyse av muligheter, barrierer og lønnsomhet

78 utstillere er på plass for å vise frem norske sjømatprodukter, teknologi og løsninger når verdens viktigste sjømatmesse, Seafood Expo Global og Seafood Processing Global går av stabelen i Brussel...
Read More

Calanus AS får støtte fra Norges Forskningsråd og trapper opp forskningsaktiviteten

Tromsøbaserte Calanus har fått innvilget millionstøtte fra Norges Forskningsråd og Regionale Forskningsfond Nord-Norge, og kan realisere forskningsprosjekter som gir store ringvirkninger langs kysten av Nord-Norge. - Støtten er ekstremt viktig for oss,...
Read More

Nominate a cluster member to win our new Member of the Month award!

Are you or someone you know a Biotech North cluster member that has accomplished something exciting? Tell us about it! Each month one of our community members will be singled out for some...
Read More